Soudní znalec

V roce 1994 jsem byl jmenován znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací lesní půda, lesní porosty, škody na lesních porostech.

Vypracovávám znalecké posudky na ocenění lesů a pozemků pro dědická řízení, při převodech lesů a pozemků a při prodeji lesů a pozemků.

Znalecké posudky zpracovávám zejména pro oblast těchto obcí : Doubravník, Nedvědice, Sejřek, Skorotice-Chlébské, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín.