Práce v lese

Poskytuji vlastníkům lesa veškeré práce v jejich lese :

- pěstební práce
– zalesňování (motykou, jamkovačem, sazecím strojem)
– ožínání (v pruzích, celoplošně)
– postřik sazenic proti klikorohu
– nátěr sazenic proti okusu zvěří
– vyklizení klestu po těžbě
– výřez nežádoucích dřevin
– prořezávky
– probírky do 40 let

- těžební práce
– těžba dříví (probírky, mýtní, kůrovec, vývraty)
– přibližování dříví koněm
– přibližování dříví traktorem (LKT,UKT)
– vyvážení dříví vyvážečkou
– odvoz dříví odvozní soupravou

Cenovou nabídku vypracuji dle konkrétních požadavků.