Odborná správa lesa

V roce 1996 jsem získal licenci k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

Již od tohoto roku jsem byl pověřen výkonem funkce odborného lesního hospodáře pro lesní pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesního majetku menší než 50 ha pro 21 katastrálních území s celkovou výměrou těchto lesních pozemků 1750 ha.
Současně od roku 1996 vykonávám funkci odborného lesního hospodáře na základě smluv pro obce Nedvědice a Ujčov.