Nákup lesů

Vykupuji lesní a zemědělské pozemky v následujících katastrálních územích : Štěpánov nad Svratkou, Olešnička, Švařec, Čtyři Dvory, Brťoví, Prosetín, Vrtěžíř, Ujčov, Lískovec, Kovářová, Dolní Čepí, Horní Čepí, Chlébské, Skorotice, Nedvědice, Černvír, Doubravník, případně sousedních k.ú. 

Připravím veškeré podklady k podpisu kupní smlouvy (výpis z KN, znalecký odhad, kupní smlouvu, návrh na vklad do KN, přiznání k dani z převodu nemovitosti). Platím veškeré poplatky s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti. Peníze za kupované pozemky vyplácím ihned při podpisu kupní smlouvy.