Myslivost

MMyslivosti se věnuji od roku 1990.
Začínal jsem v MS Prosetín. Po přestěhování do Štěpánova nad Svratkou jsem přešel do zdejšího MS.

V roce 1998 jsem společně se společníkem Jiřím Němečkem založil Oboru Borovec o výměře 47 ha s chovem dančí a mufloní zvěře.

Dnes vykonávám myslivost :

  • v honitbě HS Štěpánov nad Svratkou, kde jsem mysliveckým hospodářem a členem výboru HS
  • v honitbě HS Ujčov, kde jsem místostarostou a mysliveckou stráží
  • v honitbě Hodůnka LČR , kterou mám se dvěma společníky pronajatu od LČR, kde také vykonávám funkci myslivecké stráže.