Lesnictví

Lesnictví je hlavní obor mé činnosti.

Lesní inženýrství jsem vystudoval  na Vysoké škole zemědělské v Brně – fakulta lesnická, v letech 1984 -1988. Po absolvování školy jsem nastoupil k Jihomoravským státním lesům, lesní závod Kuřim, na polesí Bedřichov jako odborný provozně technický pracovník (adjunkt), posléze na polesí Štěpánov nad Svratkou jako lesní (hajný). Po transformaci Státních lesů na LČR s.p.  a  akciovou společnost jsem v roce 1992 nastoupil u LČR s.p. jako revírník na LS Tišnov, s revírem vzniklým z poloviny původního polesí Štěpánov nad Svratkou.
Od roku 1993 jsem začal poskytovat služby v lesnictví obcím a soukromým vlastníkům lesů jako OSVČ. Této činnosti se věnuji až do současnosti.

Mám licenci na výkon odborného lesního hospodáře, licenci k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, jsem jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady – lesní půda a lesní porosty.

Vlastníkům lesů poskytuji komplexní služby v oblasti lesnictví :

  • výkon činnosti odborného lesního hospodáře
  • veškeré pěstební práce v lese (zalesňování, ožínání, nátěr proti okusu, výřez, prořezávka, stavba oplocenek, vyklizení klestu po těžbě, atd.)
  • veškeré těžební práce v lese (nahodilé těžby, probírky, mýtní těžby)
  • přibližování dříví (kůň, UKT, LKT 81)
  • doprava dříví (UKT s vyvážečkou, odvozní souprava)
  • výkup dříví (všech sortimentů) – na odvozním místě, u pařezu, nastojato
  • zajištění sazenic lesních stromků, postřiků, nátěrů
  • vyhotovení znaleckých posudků na ocenění lesů a zemědělských pozemků
  • výkup lesů včetně pozemků