Komplexní péče o váš les

V případě zájmu vlastníka lesních pozemků poskytuji komplexní péči o les na základě dlouhodobé smlouvy, kdy vlastníkovi provádím všechny potřebné práce v jeho lese a vykupuji veškeré vytěžené dříví.
Vyúčtování se potom provádí vždy ke konci kalendářního roku.